Kontakt

Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

do Zprostředkovatelské nebo Rezervační smlouvy

 

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

  2. Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

   1. plnění smlouvy

  3. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:

   1. externí účetní (pozn.: Kategorie uvádět jen v případě, že příjemců bude větší množství. Pokud tedy RK spolupracuje např. jen s jedním účetním, je třeba uvést konkrétně o koho půjde.);

   2. spolupracujícím realitním makléřům Zprostředkovatele;

   3. externí advokátní kanceláři;

   4. osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

  4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  5. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

 

Více informací naleznete v dokumentu ke stažení níže.

GDPR - ochrana osobních údajů

80 – Informacni dolozka do smluv.odt

Poučení spotřebitele

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti: D1 realitní kancelář s.r.o., IČO: 035 71 661, se sídlem: Prokofjevova 331/11, 623 00 Brno, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. C, vl. 85544, tel.:775 214 919, e-mail: info@realityd1, wwwrealityd1.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“) Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkova­telskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Realitním zprostředkovatelem)
Celé poučení si můžete stáhnout v přiloženém PDF formátu níže.

Kontaktujte nás

D1 realitní kancelář s.r.o.

Sídlo firmy:
Prokofjevova 331/11
62300 Brno
IČO: 03571661

majitelka, realitní makléř Ing. Michaela Sommerová +420 775 214 919 info@realityd1.cz
Asistentka, realitní makléř Blanka Bernatová +420 603 570 388 info@realityd1.cz
realitní makléř Dušan Berka +420 731 063 271 berka@realityd1.cz

Kdykoliv po telefonické domluvě:
775 214 919, 603 570 388