Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

do Zprostředkovatelské nebo Rezervační smlouvy

 

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

  2. Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

   1. plnění smlouvy

  3. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:

   1. externí účetní (pozn.: Kategorie uvádět jen v případě, že příjemců bude větší množství. Pokud tedy RK spolupracuje např. jen s jedním účetním, je třeba uvést konkrétně o koho půjde.);

   2. spolupracujícím realitním makléřům Zprostředkovatele;

   3. externí advokátní kanceláři;

   4. osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

  4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  5. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

 

Více informací naleznete v dokumentu ke stažení níže.

GDPR - ochrana osobních údajů

80 – Informacni dolozka do smluv.odt