Poučení spotřebitele

POUČENÍ ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti: D1 realitní kancelář s.r.o., IČO: 035 71 661, se sídlem: Prokofjevova 331/11, 623 00 Brno, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. C, vl. 85544, tel.:775 214 919, e-mail: info@realityd1, wwwrealityd1.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“) Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkova­telskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Realitním zprostředkovatelem)
Celé poučení si můžete stáhnout v přiloženém PDF formátu níže.